Dlaczego warto wybrać instalacje solarne?

Kolektory słoneczne

Niewyczerpalne źródło – słońce jest niewyczerpalnym zasobem energii. Dzięki temu, nie grozi nam, że „paliwa” nagle zabraknie. Dodatkowo, w czasach ocieplenia klimatu ilość promieniowania słonecznego będzie rosnąć.
Za darmo – energia pochodząca z promieni słonecznych nic nas nie kosztuję. Zaadaptowanie jej do ciepła użytkowego daje niepowtarzalna okazję używania darmowego paliwa. Proces ten można przeprowadzić za pomocą systemów solarnych i kolektorów słonecznych.
Szybki zwrot poniesionych kosztów – raz wykonana inwestycja zniweluje koszty energetyczne dla danego obiektu na stałe. Poniesione nakłady w bardzo szybkim tempie zostają zwrócone, a dodatkowo pozwalają obniżyć koszty przygotowania c.w.u. średnio o 70%, a koszty związane z ogrzewaniem c.o. o ok. 20%. Rachunek ekonomiczny jest prosty – stałe oszczędności. Koszty instalacji solarnej, w porównaniu z kosztami instalacji tradycyjnej są na bardzo podobnym poziomie, jednak trzeba pamiętać, że dalsza eksploatacja systemu z kolektorami szybko się zwraca i prawie nic nie kosztuję. Kolektory słoneczne mogą być z powodzeniem eksploatowane przez co najmniej 20 – 30 lat z minimalną konserwacją kresową (wymiana płynu solarnego).
Bardzo szybki zwrot kosztów w przypadku montażu instalacji wielkopowierzchniowych – spotykamy takie instalacje w obiektach o dużym zapotrzebowaniu na c.w.u., tj. szpitale, szkoły, pływalnie;

Współpraca z innymi systemami grzewczymi, łatwość montażu i dowolność w czasie- systemy solarne mogą pracować oddzielnie, ale również mogą współpracować z :
–  kominkami z płaszczem wodnym,
– niskotemperaturowymi systemami grzewczymi (np. ogrzewanie podłogowe),
– kotłami grzewczymi,
– pompami ciepła,
– urządzeniami wyposażonymi w grzałkę elektryczną zamontowaną w zasobniku (np. zmywarki).
Mogą być sytuowane na dachach obiektów, jako panele ścienne, czy jako zadaszenie werand. Montuję się je w dowolnym momencie procesu budowlanego, w trakcie budowy, czy już na istniejącym obiekcie.
Niepowtarzalny design – montaż kolektorów wyznacza prestiż nowo powstałych domów i pokazuję, iż jego mieszkańcy idą z duchem czasu. Dodatkowo granatowo-czarny odcień absorbera wraz z czarnym kolorem obudowy uszlachetnia wygląd każdego dachu.
Maksymalna efektywność systemów solarnych – w instalacji grzewczej najważniejszym jej ogniwem jest kolektor słoneczny, który ma za zadanie przetwarzać energię słoneczną w ciepło przez ogrzanie wody użytkowej, basenowej lub budynku w miesiącach przejściowych. Efektywną pracą systemu steruję różnicowy regulator temperatury współpracujący z pompą obiegową.
Ochrona środowiska –  dzięki wykorzystaniu takiego źródła energii oszczędzamy paliwa kopalne, które zanieczyszczają środowisko przyrodnicze, a z biegiem czasu ich ilość maleję. Stwarzamy opłacalne połączenie – oszczędności pieniędzy oraz stanu środowiska.
Dofinansowanie – m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej daję możliwość na uzyskanie dofinansowania pod inwestycje oparte na odnawialnych źródłach energii. Szczegółowe informacje można uzyskać  na stronie www.nfosigw.gov.pl.

Systemy solarne to przede wszystkim:
– ekonomiczne wyrażona oszczędnośc poprzez zmniejszenie kosztów ogrzewania,
– prestiż,
– ekologia, dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Solarne podgrzewacze wody są najskuteczniejszym sposobem, aby zmniejszyć emisje CO2 i stawać się niezależnym energetycznie.