LAMUSOWNIA w Krakowie – ul. Nowohucka

Lamusownia rampa3.JPG

Lamusownia to:

  • Nowoczesny obiekt gospodarki odpadami – tel. 12 646 23 70
  • Miejsce,  w którym mieszkańcy Krakowa  bezpłatnie, a małe przedsiębiorstwa za opłatą zgodną z cennikiem mogą pozbyć się niemal wszystkich posegregowanych odpadów,
  • Obiekt, w którym dla każdego rodzaju odpadów znajdują  się osobne kontenery lub pojemniki,
  • Punkt, w którym odpady gromadzone są wyłącznie do czasu zapełnienia się kontenera, w któr

    ym są gromadzone,

  • Punkt, do którego odpady można przywozić od poniedziałku do soboty przez cały rok,
  • Inwestycja w lepsze życie w czystym Krakowie. Wystarczy świadomość i odrobina dobrej woli, by odpady trafiły do Lamusowni, zamiast poprzez glebę i wodę do  naszych żołądków lub przez piece i kominy do naszych płuc.
  • Szansa, że wybierając się na wycieczkę, czy piknik, unikniemy towarzystwa „dzikich wysypisk”.

ZBIORCZEGO PUNKTU GROMADZENIA ODPADÓW
„LAMUSOWNI” W KRAKOWIE przy ul. Nowohuckiej 1d.

Przy wjeździe należy zgłosić się do portierni. Każdy przywieziony odpad należy umieścić w kontenerze/pojemniku opisanym nazwą konkretnego odpadu. Proszę pamiętać, że odpady zielone, papa, smoła, azbest i igły/igłostrzykawki nie są przyjmowane w Lamusowni!!