LAMUSOWNIA – Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów

LAMUSOWNIA -„miejsce kojarzące się w jakiś sposób z krakowskimi kamienicami i lamusami, które w nich były…”

LAMUSOWNIA – UL. NOWOHUCKA – TEL. 12 646 23 70

Lamusownia to:

  • Nowoczesny obiekt gospodarki odpadami,
  • Miejsce,  w którym mieszkańcy Krakowa  bezpłatnie, a małe przedsiębiorstwa za opłatą zgodną z cennikiem mogą pozbyć się niemal wszystkich posegregowanych odpadów,
  • Obiekt, w którym dla każdego rodzaju odpadów znajdują  się osobne kontenery lub pojemniki,
  • Punkt, w którym odpady gromadzone są wyłącznie do czasu zapełnienia się kontenera, w którym są gromadzone,
  • Punkt, do którego odpady można przywozić od poniedziałku do soboty przez cały rok,
  • Inwestycja w lepsze życie w czystym Krakowie. Wystarczy świadomość i odrobina dobrej woli, by odpady trafiły do Lamusowni, zamiast poprzez glebę i wodę do  naszych żołądków lub przez piece i kominy do naszych płuc.
  • Szansa, że wybierając się na wycieczkę, czy piknik, unikniemy towarzystwa „dzikich wysypisk”.

PUNKT GROMADZENIA ODPADÓW „BARYCZ” – TEL. 12 278 30 81

Punkt gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, oddany do użytku w czerwcu 2010 roku  zlokalizowany jest w hali magazynowej sortowni Barycz. Jest to miejsce do którego mieszkańcy Krakowa i przedsiębiorcy mogą dostarczyć zalegające w domach odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne. Zebrane w Punkcie odpady są przekazywane do Zakładu odpadów wielkogabarytowych zlokalizowanego przy ul. Nowohuckiej 1 w Krakowie.

adres: 30 -694 Kraków, ul. Krzemieniecka
tel. 12 278 30 81, 288 22 16, 288 22 17
e-mail: barycz@mpo.krakow.pl

Godziny otwarcia punktu
poniedziałek – piątek 630 – 1800
sobota 630 – 1400