Recykling, czyli sens segregacji odpadów

Recykling to dość powszechnie używane pojęcie z dziedziny ekologii. Co się za nim kryje? Na czym polega recyklizacja? Dlaczego recykling się opłaca? Zespół YaaCool Eko przedstawia najważniejsze informacje na temat recyklingu.

Od lat słyszymy, że powinniśmy segregować śmieci. Nic dziwnego, ponieważ przeciętny Polak wytwarza co roku ok. 300 kg śmieci, z czego wciąż odzyskujemy niewiele – zaledwie kilka procent, więc góry odpadów rosną w zastraszającym tempie, stanowiąc nie tylko zagrożenie dla środowiska, lecz również dla nas samych.

Może jeżeli każdy z nas uświadomi sobie, dlaczego segregowanie odpadów jest konieczne i jakie korzyści daje recykling, to zmieni się nasza mentalność i będziemy segregować odpady chętniej i efektywniej? Wzorem do naśladowania mogą być dla nas kraje, w których odzysk wynosi kilkadziesiąt procent, np. Szwecja czy Niemcy, a pomocą  zasada 3U.

Co to jest recykling?

Recykling jest to jedna z metod ochrony środowiska, która ma na celu zmniejszenie ilości odpadów i zużycia surowców naturalnych.

Ideą recyklingu jest odzyskanie z segregowanych odpadów jak największej ilości materiałów i surowców, przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu nakładów na ich ponowne przetworzenie.

Definicję recyklingu w ujęciu prawnym zawiera Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628).

Co nadaje się do recyklingu?

Do recyklingu nadaje się wszystko, z czego można odzyskać materiały i surowce, a przede wszystkim papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne (plastik), ubrania, elektrosprzęt. Często są one oznaczone odpowiednim  symbolem graficznym lub kodem.

Na wielu osiedlach w Polsce znajdują się oznakowane, często kolorowe kontenery, do których można bezpłatnie wrzucać posegregowane śmieci oraz są wyznaczone miejsca, w których można oddać zużyty elektrosprzęt.

Poza tym różne organizacje, instytucje i firmy prowadzą od czasu do czasu akcje, w ramach których istnieje możliwość bezpłatnego oddania ubrań, baterii i innych rzeczy.

Korzyści, jakie przynoszą segregacja odpadów i recykling

Recykling i związane z nim przepisy prawne oraz akcje społeczne mają na celu zmobilizowanie producentów i handlowców do odpowiedniej gospodarki odpadami, a konsumentów do zmiany nawyków na bardziej odpowiedzialne.

Poza obowiązującymi przepisami bardzo ważnym aspektem jest zrozumienie istoty recyklingu i wyrobienie nawyków, które sprawią, że recykling będzie coraz bardziej powszechny i efektywny, dzięki czemu ograniczy się ilość śmieci, odzyska materiały i surowce oraz zapobiegnie dewastacji środowiska naturalnego.

Oto kilka najważniejszych przykładów korzyści z recyklingu:

  • bezpłatne pozbycie się odpadów z gospodarstw domowych (nawet ponad 80 procent)
  • redukcja ilości odpadów na wysypiskach i zmniejszenie kosztów ich utrzymania przez gminy
  • mniejsze obciążenie środowiska naturalnego (m.in. wody, powietrza, gleb)
  • ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych na wysypiskach
  • obniżenie zużycia surowców naturalnych
  • ponowne wykorzystanie materiałów i surowców lub ich przetworzenie na nowe
  • zmniejszenie zużycia energii i redukcja wydatków.

Recykling a uwarunkowania prawne

System segregacji i recyklingu odpadów regulują dyrektywy Unii Europejskiej oraz polskie akty prawne i rozporządzenia, które można znaleźć m.in. w  Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

http://www.yaacool-eko.pl/ Ewa Tyrakowska