Segregacja odpadów – dlaczego warto?

W Polsce ponad 70% śmieci (dane Eurostatu za 2011 r.) kończy na wysypiskach. Nie wszystkie muszą tam jednak trafiać. Kiedy tylko gminy wprowadzą nowy system gospodarowania odpadami, znaczna część śmieci będzie podlegała odzyskowi i powtórnemu wykorzystaniu. Segregacja oznacza odzysk surowców, a w następstwie – bardziej czyste środowisko naturalne czy rozwój nowych gałęzi przemysłu.
Składowiska odpadów to niechciane przez wielu sąsiedztwo, ale też problem dla przyszłych pokoleń. Pozostawione śmieci to także niebezpieczne substancje uwalniane do środowiska. Nowy system gospodarowania odpadami, które wejdzie w życie 1 lipca br., ma sprawić, by jak najmniej śmieci trafiało na wysypiska, a jak największa ich ilość podlegała odzyskowi.

Drugie życie śmieci

Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Można też odzyskać z nich cenne surowce, których zapasy tak szybko się kurczą. Przetwarzanie i ponowne wprowadzanie do obrotu surowców wtórnych to duża gałąź przemysłu w krajach zachodniej Europy. W Niemczech, które przekazały gospodarowanie odpadami gminom, tylko 0,5% śmieci trafia na składowiska, a ok. 45% poddawanych jest recyklingowi. Dzięki segregowaniu odpadów możemy odzyskać surowce, które oznaczają nowe, używane przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy ubrania.

Niższa opłata za posegregowane śmieci

W nowym systemie gospodarowania odpadami w Polsce będziemy płacić  niższe stawki za odbiór posegregowanych śmieci. Warto przy tym pamiętać, że opłata ta obejmuje nie tylko odbiór i transport odpadów, ale też cały system prawidłowego ich zagospodarowania: sortowanie, odzysk surowców, czy unieszkodliwienie niebezpiecznych substancji, a także tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów. Nowe przepisy tworzą pełen system od odbioru po odzysk.

ABC segregacji odpadów

Jak segregować? Gminy powinny ustanowić system selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a więc określić m.in. rodzaje i kolory pojemników, do których powinny być wrzucane odpowiednie odpady. Mają także obowiązek poinformować o tym mieszkańców, m.in. na swoich stronach internetowych.

Podstawowy sposób segregacji śmieci polega na oddzielaniu: śmieci suchych (np. papier, gazety, suche, szklane butelki), śmieci mokrych (np. opakowanie po jogurcie) oraz śmieci zmieszanych (np. resztki jedzenia).  Ostatecznie, każda gmina podejmie jednak decyzję, czy skorzysta z takiego sposobu, czy też wprowadzi własne sposoby segregowania śmieci. Dlatego należy sprawdzić w swojej gminie, na ile frakcji – czyli rodzajów – będą sortowane śmieci.

Sortownia śmieci Kraków

Co możemy segregować i odzyskiwać?

Odzyskać możemy wiele rodzajów śmieci. Do segregacji i powtórnego wykorzystania nadają się m.in.:

  • szkło, np.: butelki i słoiki;
  • papier, np.: gazety, papier biurowy, papierowe opakowania po mleku czy soku;
  • plastik, np.: puste butelki typu PET, opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe.

Butelki plastikowe powinny być odkręcone i zgniecione, zajmą wtedy mniej miejsca. Także opakowania papierowe i tekturowe, zwłaszcza te o dużych wymiarach, warto złożyć przed wyrzuceniem.

Elektrośmieci i inne odpady problemowe zanieś do specjalnego punktu

Nowe przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Powinny tam trafiać, m.in. przeterminowane leki i chemikalia, wyczerpane baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny czy meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe.

Zasady dotyczące właściwego postępowania z tego typu odpadami powinny się znaleźć w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przyjętym przez radę gminy. Informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych gmina ma obowiązek udostępnić na swojej stronie internetowej.

Ponadto każda gmina wskaże mieszkańcom miejsca zbiórki, m.in. zużytego sprzętu RTV i AGD.

Czytaj Ekoznaki na opakowaniach

Warto też czytać informacje znajdujące się na produkcie i jego opakowaniu. Zwracajmy uwagę na Ekoznaki, które informują m.in. o tym czy opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania i recyklingu.

zielony-punkt
Zielony punkt – jest najczęściej stosowanym znakiem na świecie. Oznacza, że za dane opakowanie wniesiony został wkład na rzecz krajowej organizacji odzysku opakowań, utworzonej zgodnie z zasadami określonymi w Europejskiej Dyrektywie Nr 94/62 i obowiązującymi w danym kraju przepisami prawa (w Polsce jest to Rekopol). Szukajmy go na butelkach, puszkach, kartonach itp.

recykling
Nadaje się do recyclingu – takie oznaczenie możemy znaleźć na opakowaniach, które podlegają ponownemu wykorzystaniu, np.  opakowaniach z tworzyw sztucznych bądź aluminium.

ponowne-wykorzystanie
Do ponownego wykorzystania – to symbol spotykany na opakowaniach, nadających się do ponownego zastosowania co najmniej drugi raz przez co nie staje się on odpadem. Umieszczany jest na beczkach, pudełkach, kanistrach, butelkach i szklanych pojemnikach.

biodegradalne
Opakowanie biodegradowalne – ten symbol jest umieszczany na opakowaniach, które ulegają biodegradacji podczas kompostowania. Nie uwalniają one substancji szkodliwych dla środowiska – mogą być kompostowane ze zwykłymi odpadami organicznymi. Znak nadawany przez  Niemiecki Instytut Standaryzacji.

dbaj-o-czystosc
Dbaj o czystość – to znak, który ma nam przypomnieć, aby nie zaśmiecać środowiska naturalnego i wrzucić dany produkt do kosza. Można go często znaleźć na opakowaniach obok symbolu recyklingu.

Więcej informacji na temat nowego systemu gospodarowania odpadami na www.naszesmieci.pl

http://www.mos.gov.pl