Category:

segregacja śmieci

Segregacja odpadów – dlaczego warto?

W Polsce ponad 70% śmieci (dane Eurostatu za 2011 r.) kończy na wysypiskach. Nie wszystkie muszą tam jednak trafiać. Kiedy tylko gminy wprowadzą nowy system gospodarowania odpadami, znaczna część śmieci będzie podlegała odzyskowi i powtórnemu wykorzystaniu. Segregacja oznacza odzysk surowców, a w następstwie – bardziej czyste środowisko naturalne czy rozwój nowych gałęzi przemysłu.

Najnowocześniejsza sortownia odpadów w Polsce

W dniu 22 maja w Krakowie uruchomiona została najnowocześniejsza sortownia odpadów w Polsce! Nowa sortownia jest w pełni zautomatyzowana. Bezobsługowa instalacja do sortowania odpadów komunalnych ma przepustowość 100 000 ton rocznie zmieszanych odpadów komunalnych i 50 000 ton/rok odpadów komunalnych selektywnie zbieranych.