Elektrośmieci: Utylizacja żarówek energooszczędnych

Na terenie Unii Europejskiej trwa stopniowa wymiana tradycyjnych żarówek na elektrooszczędne. Konsumenci pytają: Wyrzucać żarówki na śmieci czy nie? Co zrobić gdy stłucze się świetlówka kompaktowa?

Wraz z wymianą żarówek na nowocześniejsze pojawił się nie lada problem. Co zrobić z zużytą żarówką? Wyrzucać na śmieci czy nie? Czy to wyłącznie kwestia świadomości ekologicznej czy ma też konsekwencje prawne? Takie pytania stawia wielu konsumentów. Postaramy się na nie odpowiedzieć.

Elektrośmieci: Prawa i obowiązki konsumenta

Stare żarówki wyrzucaliśmy po prostu do śmieci. W międzyczasie zaczęliśmy bardziej dbać o środowisko, a na rynek weszły różne typy nowoczesnych żarówek.

Sprawa utylizacji zużytych żarówek to nie tylko kwestia świadomości ekologicznej. Konsument ma określone prawa i obowiązki dotyczące utylizacji elektrośmieci, do których zaliczają się również żarówki. Określają je ustawa o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (ZSEE) z dnia 29 lipca 2005 r. oraz ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach z dnia 13 grudnia 1996 (UCiPwG).

wynajem kontenerów Kraków

Zgodnie z ww. uregulowaniami prawnymi konsument:

  • nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Za pozostawienie takiego sprzętu w miejscu nieprzeznaczonym (przed blokiem, na śmietniku itd.) grozi kara grzywny do 5 000 złotych.
  • jest zobowiązany oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jednostkom zbierającym taki sprzęt (punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu lub zakład przetwarzania złomu, gminna jednostka lub przedsiębiorstwo zajmujące się odbieraniem odpadów komunalnych, punkt serwisowy, sprzedawca hurtowy lub detaliczny)
  • ma prawo oddać nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w punkcie zbierania (w sklepie podczas zakupu nowego na zasadzie 1:1, a w punkcie serwisowym, jeżeli naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna)
  • ma prawo do informacji na temat adresów punktów zbierania, które powinny znajdować się na stronie internetowej gminy lub w gablocie informacyjnej.

Żarówki energooszczędne, zwane też świetlówkami kompaktowymi, zawierają substancje trujące (rtęć i luminofor) i z tego powodu nie można ich po prostu wyrzucać na śmietnik. Warto też wiedzieć, że ok. 90 procent żarówki energooszczędnej można poddać recyklingowi. Pamiętajmy też, że częste włączanie i wyłączanie żarówek energooszczędnych zmniejsza ich żywotność. Na opakowaniu żarówki, której nie wolno wyrzucać na śmietnik umieszcza się znak graficzny przedstawiający przekreślony kosz na śmieci.

Co należy zrobić, gdy stłucze się energooszczędna żarówka?
Świetlówki zawierają trującą rtęć. Po stłuczeniu żarówki rtęć dostaje się do środowiska – do powietrza, gleby, wód, powodując ich skażenie oraz zatrucia u ludzi i zwierząt.

Do sprzątania stłuczonej żarówki energooszczędnej nie wolno używać odkurzacza, by rtęć nie rozprzestrzeniła się w pomieszczeniu. Należy założyć gumowe rękawice i ostrożnie sprzątnąć stłuczone kawałki żarówki. Drobinki szkła i resztki luminoforu trzeba zebrać wilgotnym ręcznikiem papierowym, a następnie dobrze przewietrzyć pomieszczenie. Wszystkie odpady oraz rękawiczki należy wrzucić do plastikowego worka, zakleić go szczelnie taśmą i zanieść do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

http://www.yaacool-eko.pl/   Ewa Tyrakowska