Wykaz odbiorców odpadów w Krakowie

ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

ODPADY KOMUNALNE

Od dnia 1 lipca 2013 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości mogą odbierać wyłącznie firmy wyłonione w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zarządcą nowego systemu gospodarki odpadami jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. Więcej na stronie www.mpo.krakow.pl i www.nowezasady.pl.

Usługi odbioru pozostałych odpadów, które nie są objęte opłatą „śmieciową”, można zamawiać u zarządcy nowego systemu oraz u n/w firm. Warto jednak sprawdzić wcześniej, czy dana firma może odbierać danego rodzaju odpady. Skontaktujcie się z nami. Udzielimy Państwu odpowiedzi. Kontakt telefoniczny: (12) 616 – 89 – 91.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest prowadzony przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2.