Przydomowa ekooczyszczalnia made in Poland

Mając dom jednorodzinny, mamy też większe możliwości chronienia środowiska naturalnego. Możemy skutecznie segregować śmieci, korzystać z odnawialnych źródeł energii, a także oczyścić wodę, którą wykorzystaliśmy w swoim gospodarstwie domowym. Jak to zrobić? Wystarczy mądra ekologiczna inwestycja.
Dokonanie takiej inwestycji umożliwia nam firma ECO4HOME, produkująca szamba ekologiczne, zbiorniki i oczyszczalnie. Dzięki niej możemy przyczynić się zarówno do poprawy stanu środowiska naturalnego, jak i naszego portfela. Przydomowe oczyszczalnie ścieków to wiodący produkt firmy, a szczególnie interesujący jest model MPT-500.

Co w nim takiego ciekawego? Przede wszystkim fakt, że wszystkie pochodzące z naszego domu zanieczyszczenia, które spuszczamy do kanalizacji, oczyszczalnia MPT-500 usuwa, oddając nam w zamian wodę, którą ponownie możemy wykorzystać! Możemy podlać nią rośliny, umyć podjazd lub prowadzące do domu schody, a jeśli ujmiemy tę oczyszczalnię w planach nowo budowanego domu, to także wykorzystać do spłukiwania toalet.

Kolejną ciekawostką jest sposób, w jaki brudna i niezbyt dobrze pachnąca (delikatnie mówiąc) woda staje się znów przejrzystym, zdatnym do użycia płynem. Otóż dzieje się to bez udziału jakichkolwiek chemikaliów. Surowe ścieki spływają do pierwszej z kilku komór oczyszczalni MPT-500. Tam w wyniku naturalnych procesów flotacji (w uproszczeniu – płukania) i sedymentacji (osiadania) części stałe osiadają i ulegają fermentacji, w wyniku której związki organiczne rozpuszczają się w wodzie, a bakterie i inne organizmy chorobotwórcze giną. Następnie w kolejnych komorach płyn jest filtrowany, mineralizowany i natleniany, a także przepuszczany przez korzenie roślin, które wyciągają z niego związki azotu, siarki, węgla i fosforu. Tak otrzymujemy wodę, którą możemy ponownie wykorzystać.

I tu trzecia niebagatelna zaleta takiej oczyszczalni. Otóż nie musimy jej opróżniać co kilka tygodni (jak dzieje się to w przypadku tradycyjnego szamba) ani dosypywać lub dolewać do ścieków żadnych substancji wspomagających rozkład. Czyścić trzeba jedynie pierwszą komorę, ale nie częściej niż raz na 2 lata. W ten sposób na samym wywozie ścieków można zaoszczędzić nawet blisko 5 tys. zł rocznie. Trzeba także pamiętać, że instalacja jak też i montaż takiej ekologicznej oczyszczalni jest dopasowany do indywidulanych potrzeb klienta.

Gdy do powyższych korzyści dodamy jeszcze brak konieczności uzyskiwania jakichkolwiek pozwoleń na montaż, a także nieobecność charakterystycznego dla szamb fetoru – to rzecz wydaje się godna przemyślenia. Warto więc odwiedzić stronę http://www.eco4home.pl/ i zapoznać się z ofertą.