PSZOK 2 Kraków

PSZOK

ul. Nowohucka 1d, 31-580 Kraków, małopolskie

telefon: 12 64 62 370

email: lamusownia@mpo.krakow.pl
wrzucamy: szkło kolorowe, szkło białe, plastiki, makulatura, elektroodpady, zużyte baterie i akumulatory, odzież, tekstylia, materiały poremontowe (budowlane, z rozbiórek i remontów), gruz, zużyte żarówki i świetlówki, detergenty, farby, opakowania po farbach, odpady wielkogabarytowe, drewno i opakowania z drewna, zużyte opony, przeterminowane leki

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 10:00 – 18:00

Wtorek: 10:00 – 18:00

Środa: 10:00 – 18:00

Czwartek: 10:00 – 18:00

Piątek: 10:00 – 18:00

Sobota: 07:30 – 15:30